Projekt203

Audiovizuálny projekt, ktorý vznikol ešte v minulom storočí okolo roku 1993, ale oficiálne začal fungovať od roku 2007 vydaním albumu Báseň.

Zásadný posun v tvorbe nastal po vydaní albumu Tatiana. V tomto období sa ku projektu pripája aj vizuálna stránka (orthphotography.sk). Začínajú sa objavovať prvé ucelené fotogalérie, myšlienky, prezentačné video a dokonca aj prvé hrané video ku skladbe Pohladenie. Spolupráca s orthphotography sa �alej prehĺbila prácami na albume Romance Technology a trvá do dnes. Dokončilo sa mnoho albumov, fotogalerií a videí.

V roku 2012 sa objavujú prvé pokusy o remixovanie skladieb iných hudobných skupín. Samozrejme jedná sa o nekomerčné počiny, ktoré sú iba vyplnením času medzi albumami. Hlavné smerovanie Projektu203 je v tvorbe ucelených audio-vizuálnych diel s jasnou myšlienkou a odkazom.

O.P. (Projekt203)